Decyzje

2015 Decyzje Wydzia│u Kontroli Artyku│ˇw »ywnoÂciowych

2015

Decyzja nr 2/KJ-»G/2015

Decyzja nr 3/KJ-»G/2015

Decyzja nr 4/KJ-»G/2015

Decyzja nr 5/KJ-»G/2015

Decyzja nr 6/KJ-»G/2015

Decyzja nr 7/KJ-»G/2015

Decyzja nr 8/KJ-»G/2015

Decyzja nr 9/KJ-»G/2015

Decyzja nr 10/KJ-»G/2015

Decyzja nr 11/KJ-»G/2015

Decyzja nr 12/KJ-»G/2015

Decyzja nr 13/KJ-»G/2015

Decyzja nr 14/KJ-»G/2015

Decyzja nr 15/KJ-»G/2015

Decyzja nr 16/KJ-»G/2015

Decyzja nr 17/KJ-»G/2015

Decyzja nr 18/KJ-»G/2015

Decyzja nr 19/KJ-»G/2015

Decyzja nr 21/KJ-»G/2015

Decyzja nr 22/KJ-»G/2015

Decyzja nr 23/KJ-»G/2015

Decyzja nr 24/KJ-»G/2015

Decyzja nr 25/KJ-»G/2015

Decyzja nr 26/KJ-»G/2015

Decyzja nr 27/KJ-»G/2015

Decyzja nr 28/KJ-»G/2015

Decyzja nr 29/KJ-»G/2015

Decyzja nr 30/KJ-»G/2015

Decyzja nr 31/KJ-»G/2015

Decyzja nr 33/KJ-»G/2015

Decyzja nr 35/KJ-»G/2015

Decyzja nr 36/KJ-»G/2015

Decyzja nr 37/KJ-»G/2015

Decyzja nr 38/KJ-»G/2015

Decyzja nr 39/KJ-»G/2015

Decyzja nr 40/KJ-»G/2015

Decyzja nr 41/KJ-»G/2015

Decyzja nr 42/KJ-»G/2015

Decyzja nr 43/KJ-»G/2015

Decyzja nr 44/KJ-»G/2015

Decyzja nr 45/KJ-»G/2015

Decyzja nr 46/KJ-»G/2015

Decyzja nr 47/KJ-»G/2015

Decyzja nr 48/KJ-»G/2015

Decyzja nr 49/KJ-»G/2015

Decyzja nr 50/KJ-»G/2015

Decyzja nr 51/KJ-»G/2015

Decyzja nr 52/KJ-»G/2015

Decyzja nr 53/KJ-»G/2015

Decyzja nr 54/KJ-»G/2015

Decyzja nr 56/KJ-»G/2015

Decyzja nr 57/KJ-»G/2015

Decyzja nr 58/KJ-»G/2015

Decyzja nr 59/KJ-»G/2015

Decyzja nr 60/KJ-»G/2015

Decyzja nr 62/KJ-»G/2015

Decyzja nr 63/KJ-»G/2015

Decyzja nr 64/KJ-»G/2015

Decyzja nr 65/KJ-»G/2015

Decyzja nr 66/KJ-»G/2015

Decyzja nr 67/KJ-»G/2015

Decyzja nr 68/KJ-»G/2015

Decyzja nr 69/KJ-»G/2015

Decyzja nr 70/KJ-»G/2015

Decyzja nr 71/KJ-»G/2015

Decyzja nr 72/KJ-»G/2015

Decyzja nr 73/KJ-»G/2015

Decyzja nr 74/KJ-»G/2015

Decyzja nr 75/KJ-»G/2015

Decyzja nr 76/KJ-»G/2015

Decyzja nr 77/KJ-»G/2015

Decyzja nr 78/KJ-»G/2015

Decyzja nr 79/KJ-»G/2015

Decyzja nr 80/KJ-»G/2015

Decyzja nr 81/KJ-»G/2015

Decyzja nr 82/KJ-»G/2015

Decyzja nr 83/KJ-»G/2015

Decyzja nr 84/KJ-»G/2015

Decyzja nr 85/KJ-»G/2015

Decyzja nr 86/KJ-»G/2015

Decyzja nr 87/KJ-»G/2015

Decyzja nr 88/KJ-»G/2015

Decyzja nr 89/KJ-»G/2015

Decyzja nr 90/KJ-»G/2015

Decyzja nr 91/KJ-»G/2015

Decyzja nr 93/KJ-»G/2015

Decyzja nr 95/KJ-»G/2015

Decyzja nr 96/KJ-»G/2015

Decyzja nr 97/KJ-»G/2015

Decyzja nr 98/KJ-»G/2015

Decyzja nr 99/KJ-»G/2015

Decyzja nr 100/KJ-»G/2015

Decyzja nr 101/KJ-»G/2015

Decyzja nr 102/KJ-»G/2015

Decyzja nr 104/KJ-»G/2015

Decyzja nr 105/KJ-»G/2015

Decyzja nr 106/KJ-»G/2015

Decyzja nr 108/KJ-»G/2015

Decyzja nr 109/KJ-»G/2015

Decyzja nr 110/KJ-»G/2015

Decyzja nr 111/KJ-»G/2015

Decyzja nr 114/KJ-»G/2015

Decyzja nr 115/KJ-»G/2015

Decyzja nr 116/KJ-»G/2015

Decyzja nr 117/KJ-»G/2015

Decyzja nr 118/KJ-»G/2015

Decyzja nr 121/KJ-»G/2015

Decyzja nr 122/KJ-»G/2015

Decyzja nr 123/KJ-»G/2015

Decyzja nr 124/KJ-»G/2015

Decyzja nr 125/KJ-»G/2015

Decyzja nr 126/KJ-»G/2015

Decyzja nr 127/KJ-»G/2015

Decyzja nr 129/KJ-»G/2015

Decyzja nr 130/KJ-»G/2015

Decyzja nr 131/KJ-»G/2015

Decyzja nr 132/KJ-»G/2015

Decyzja nr 133/KJ-»G/2015

Decyzja nr 135/KJ-»G/2015

Decyzja nr 136/KJ-»G/2015

Decyzja nr 137/KJ-»G/2015

Decyzja nr 142/KJ-»G/2015

Decyzja nr 146/KJ-»G/2015

Decyzja nr 147/KJ-»G/2015

 

Koszty Bada˝

Decyzja nr 1/KB-»G/2015

Decyzja nr 2/KB-»G/2015

Decyzja nr 3/KB-»G/2015

Decyzja nr 4/KB-»G/2015

Decyzja nr 5/KB-»G/2015

Decyzja nr 6/KB-»G/2015

Decyzja nr 7/KB-»G/2015

Decyzja nr 8/KB-»G/2015

Decyzja nr 9/KB-»G/2015

Decyzja nr 10/KB-»G/2015

Decyzja nr 11/KB-»G/2015

Decyzja nr 12/KB-»G/2015

Decyzja nr 13/KB-»G/2015

Decyzja nr 14/KB-»G/2015

Decyzja nr 15/KB-»G/2015

Decyzja nr 16/KB-»G/2015

Decyzja nr 17/KB-»G/2015

Decyzja nr 18/KB-»G/2015

Decyzja nr 20/KB-»G/2015

Decyzja nr 21/KB-»G/2015

Decyzja nr 22/KB-»G/2015

Decyzja nr 23/KB-»G/2015

Decyzja nr 24/KB-»G/2015

Decyzja nr 26/KB-»G/2015

Decyzja nr 27/KB-»G/2015

 

Ceny

Decyzja nr 1/»G-KC/2015

Decyzja nr 3/»G-KC/2015

Decyzja nr 4/»G-KC/2015

Decyzja nr 5/»G-KC/2015

Decyzja nr 7/»G-KC/2015