Decyzje

2016 Decyzje Wydziału Kontroli Towarów Przemysłowych i Usług

Kosztowe - artykuły nieżywnościowe

Decyzja PU.KB.1.AN.2016

Decyzja PU.KB.2.AN.2016

Decyzja PU.KB.4.AN.2016

Decyzja PU.KB.5.AN.2016

Decyzja PU.KB.6.AN.2016

Decyzja PU.KB.7.AN.2016

Decyzja PU.KB.8.AN.2016

Decyzja PU.KB.9.AN.2016

Decyzja PU.KB.10.AN.2016

 

Kosztowe - nadzór rynku