Informacje z wyników przeprowadzonych kontroli


Informujemy, że począwszy od IV kwartału 2015 r., wszystkie informacje dotyczące wyników przeprowadzonych kontroli zamieszczane będą na ninieszej stronie (dostępne w podmenu).

 

ROK 2017

 

IV kwartał

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wyrobów konfekcyjnych dla dzieci

Informacja z pilotażowej kontroli zakresu informacji na etykietach wyrobów zawierających lotne związki organiczne

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego, oprawy oświetleniowe (w tym lampki choinkowe, girlandy, węże świetlne LED)

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zabawek

Informacja z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach w placówkach oferujących do sprzedaży artykuły przemysłowe

Informacja z kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli dla małych dzieci

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych

Informacja z kontroli rzetelności działania przedsiębiorców oferujących do sprzedaży nieżywnościowe towary na wagę

 

III kwartał

Informacja o kontroli etykiet energetycznych - odkurzacze

Informacja z kontroli produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych

Informacja z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie

Informacja z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących obrót paliwami

Informacja z kontroli maszyn ogrodniczych

Informacja z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług

Informacja z kontroli bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych do wykrywania tlenku węgla (czujników czadu) w pomieszczeniach domowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa grilli i podpałek

Informacja z kontroli rzetelności działania przedsiębiorców oferujących do sprzedaży nieżywnościowe towary na wagę