Ochrona konsumenta


Dane dotyczące wyników mediacji oraz udzielonych porad prawnych i instruktaży w  2016 r.   
      

1.

Ogółem w 2016 r. Inspektorat przeprowadził 726 mediacji z tego z wynikiem pozytywnym dla konsumenta 543 sprawy, tj. 74.8%, z wynikiem negatywnym 183 sprawy tj. 25.2%.

2.

W 2016 r. Wojewódzki Inspektorat w Łodzi udzielił łącznie 5958 porad prawnych i instruktaży, w tym: konsumentom –  4694, przedsiębiorcom –  1264.